Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe Nr 6 prowadzone jest przez Gminę Miejską Sandomierz, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Placówka zlokalizowana jest w części osiedlowej Sandomierza przy ul. Por. Tadeusza Króla 3. Przedszkole mieści się w budynku jednokondygnacyjnym,  przystosowanym do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Ze względu na ułatwienia architektoniczne stworzono w naszym przedszkolu oddział integracyjny dla dzieci 6 letnich. Do celów edukacyjnych służy pięć jasnych, przestronnych sal wyposażonych bogato w zabawki i pomoce dydaktyczne. Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego odbywa się w miłej, sprzyjającej dziecku atmosferze.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA


 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.15 od 16.30
 • od 5 lutego do 31 marca wydawane są i przyjmowane wypełnione  karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola
 • do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat
 • rodzice dzieci niepełnosprawnych do karty dołączają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • wysokość opłaty stałej za korzystanie z przedszkola ustala Rada Miasta
 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł
 • przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki  dziennie - śniadanie, obiad, podwieczorek   i  codziennie drugie śniadanie - jogurty, owoce, soki.


CO NAS WYRÓŻNIA

Dydaktyka

Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Aby ułatwić dzieciom start w szkole prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych, dostosowanych  do możliwości, zdolności i zainteresowań dzieci. Zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków:

 • rozwój społeczny     
 • rozwój emocjonalny  
 • rozwój fizyczny
 • rozwój intelektualny  

Zapewniając wszechstronny rozwój dziecka stosujemy nowoczesne metody i formy nauczania, organizując zajęcia :

 • rozwijające mowę i myślenie
 • kształtujące pojęcia matematyczne
 • przygotowujące do nauki czytania, pisania
 • rozwijające wiedzę przyrodniczą
 • plastyczno -techniczne
 • muzyczno – rytmiczne
 • ruchowe rozwijające sprawność fizyczną 
 • zajęcia teatralne  rozwijające  inwencję twórczą

  W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mogą oni obserwować swoje dzieci, ich wiedzę i umiejętności, którymi wykazują się podczas zajęć edukacyjnych.

 

Bogate wyposażenie sal zajęć

Każdy oddział przedszkolny posiada jasną i estetycznie urządzoną salę zabaw i łazienkę z toaletami. Wszystkie sale zabaw wyposażone są w nowoczesne mebelki, różne kąciki zabaw tematycznych i inne meble, służące do zabawy, nauki i relaksu. Przedszkolaki mają do dyspozycji wiele zabawek, pobudzających różnorodne sfery aktywności, a przestrzeń w salach sprzyja podejmowaniu przez dzieci najróżniejszych zabaw z ich wykorzystaniem.

                                                                                                                                                            

                                        

Oddział integracyjny

Od 2001 roku w naszym przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny. Integracja w naszym przedszkolu to wspólne ,,bycie razem” dzieci zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. W  oddziale integracyjnym zatrudnione są dwie nauczycielki – nauczyciel prowadzący   i wspomagający, który  prowadzi zajęcia stymulująco – terapeutyczne. Metody i formy pracy dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci zdrowych i indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 ,,Integracja to wartość, która jednoczy ludzi i uczy: samodzielności, tolerancji, opiekuńczości, odpowiedzialności za drugiego człowieka”

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie” Maria Grzegorzewska

Gwiazda Nadziei

Pod tym hasłem kryje się wspaniała idea niesienia pomocy chorym dzieciom z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Czas Bożego Narodzenia, jak żaden inny przybliża ludzi do siebie, otwiera serca na potrzeby i cierpienia drugiego człowieka. Przepełnieni tą ideą od 2005r. organizujemy na terenie naszej placówki kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych, którego dochód przeznaczamy dla dzieci przebywających w lubelskim hospicjum.

 

Dzień kulinarny

W naszym przedszkolu w grupach dzieci 4,5,6 letnich raz w tygodniu organizowany jest ,,Dzień kulinarny”, podczas którego dzieci uczą się samodzielnego, estetycznego przygotowania posiłku – z różnorodnych produktów (sałata, ogórek, pomidor, ser żółty, szynka, jajka, szczypiorek itp.)  komponują zdrowe i kolorowe  kanapki. Podczas samodzielnego przygotowywania kanapek dzieci rozwijają samodzielność, wyobraźnię, kreatywność, a przede wszystkim kształtują odpowiednie nawyki żywieniowe.

Uroczystość   dziecka

W naszym przedszkolu uroczyście świętujemy w grupie rówieśnikówurodziny każdego dziecka. W dniu swoich urodzin  solenizant otrzymuje pamiątkową, kolorową koronę, koleżanki i koledzy wspólnie z paniami składają życzenia, śpiewają tradycyjne  „ Sto lat!”,a solenizant - jeśli zechce częstuje dzieci słodyczami .

                                                                                                 

            

Dzień otwarty w przedszkolu

Od kilku lat dla przyszłorocznych przedszkolaków i ich rodziców organizujemy Dzień Otwarty. Spotkanie jest  doskonałą okazją do obejrzenia sal przedszkolnych, zapoznania się z ofertą naszego przedszkolaoraz pracownikami placówki. Nasi goście uczestniczą w zabawach adaptacyjnych zorganizowanych przez nauczycielki, bawią się zabawkami w sali przedszkolnej, uczestniczą w zajęciach, zabawach ruchowych i rytmicznych oraz  wykonują różne prace plastyczne. Udział w spotkaniu dostarcza wszystkim wiele radości i pokazuje, że nasze przedszkole to miejsce, gdzie można miło spędzać czas.

 Dzień otwarty w przedszkolu odbywa się zawsze w miesiącu lutym –

informacja dotycząca daty pod nr. tel

15-832-47-56.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 letnich

730 – 1230  - realizacja Podstawy Programowej

 

615 – 815     zabawy swobodne, zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne, praca indywidualna lub w małych grupach, 

                     ćwiczenia poranne

815 – 830      czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk

830 – 900      śniadanie

900 – 920       zajęcia dydaktyczne (dzieci 3-4 letnie)

920 – 1115    spacery, wycieczki, zabawy lub zajęcia na powietrzu, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy o charakterze sportowym (3-4 latki).  

1115 – 1130   przygotowanie do obiadu, prace porządkowe

1130 – 1200   obiad                                        

1200 – 1325  ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

1325 – 1340   przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowe

1340 – 1400  podwieczorek 

1400 - 1630   swobodne zabawy wg zainteresowań, praca indywidualna, czynności organizacyjno - porządkowe

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 letnich

730 – 1230  - realizacja Podstawy Programowej

 

615 – 815     zabawy swobodne, zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne, praca indywidualna lub w małych grupach, 

                     ćwiczenia poranne

815 – 830      czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk

830 – 900      śniadanie

900 – 930     zajęcia dydaktyczne (dzieci 5-6 letnie).

930 - 945     zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe

945 - 1015    zajęcia dydaktyczne

1015– 1115   spacery, wycieczki, zabawy lub zajęcia na powietrzu, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy o charakterze sportowym (5-6 latki).  

1115 – 1130   przygotowanie do obiadu, prace porządkowe

1130 – 1200   obiad                                        

1200 – 1325  ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

1325 – 1340   przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowe

1340 – 1400  podwieczorek 

1400 - 1630   swobodne zabawy wg zainteresowań, praca indywidualna, czynności organizacyjno - porządkowe

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska