Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe Nr 6 prowadzone jest przez Gminę Miejską Sandomierz, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Placówka zlokalizowana jest w części osiedlowej Sandomierza przy ul. Por.Tadeusza Króla 3. Przedszkole mieści się w budynku jednokondygnacyjnym,  przystosowanym do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Ze względu na ułatwienia architektoniczne stworzono w naszym przedszkolu oddział integracyjny dla dzieci 6 letnich. Dla potrzeb dzieci ze  specjalnymi   potrzebami  edukacyjnymi  i dzieci  zdrowych zorganizowano miejsca  zabaw      i ćwiczeń: suchy basen z piłeczkami, dużą kolorową zjeżdżalnię... Do celów edukacyjnych służy pięć jasnych, przestronnych sal wyposażonych bogato w zabawki i pomoce dydaktyczne. Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego odbywa się w miłej, sprzyjającej dziecku atmosferze.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.15 od 16.30

 • od 1 marca do 31 marca wydawane i przyjmowane są wypełnione  karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola

 • do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 • rodzice dzieci niepełnosprawnych do karty dołączają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 • wysokość opłaty stałej za korzystanie z przedszkola ustala Rada Miasta

 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł

 • przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki  dziennie - śniadanie, obiad, podwieczorek      i  bardzo często drugie śniadanie - jogurty, owoce, soki.


CO NAS WYRÓŻNIA

Dydaktyka

Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się w oparciu o program wychowania przedszkolnego  oraz programy własne nauczycielek. Aby ułatwić dzieciom start w szkole prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych, dostosowanych  do możliwości, zdolności i zainteresowań dzieci. Zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków.

 • rozwój społeczny     
 • rozwój emocjonalny  
 • rozwój fizyczny
 • rozwój intelektualny  

Zapewniając wszechstronny rozwój dziecka stosujemy nowoczesne metody i formy nauczania, organizując zajęcia :

 • rozwijające mowę i myślenie
 • kształtujące pojęcia matematyczne
 • przygotowujące do nauki czytania, pisania
 • rozwijające wiedzę przyrodniczą
 • plastyczno -techniczne
 • muzyczno – rytmiczne
 • ruchowe rozwijające sprawność fizyczną 
 • zajęcia teatralne  rozwijające  inwencję twórczą

  W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których rodzice mogą obserwować swoje dzieci, ich wiedzę i umiejętności, którymi wykazują się podczas zajęć edukacyjnych.

 

Bogate wyposażenie sal w kolorowe zabawki

W każdej sali  są duże  lekkie kolorowe klocki  z których można konstruować budynki, meble, trasy samochodowe, duże domki dla dzieci, samochody do samodzielnej jazdy, kąciki zainteresowań, układanki dydaktyczne, zestawy do ćwiczeń manualnych. W holu przedszkola do dyspozycji dzieci znajduje się wielka zjeżdżalnia, suchy basen z piłeczkami oraz zestaw sportowy (ławeczki równoważne, drabinki...)

                                      

                                                                                                                                

Miasteczko komunikacyjne

Miasteczko komunikacyjne jest  obiektem  stałym. Znajduje się tam skrzyżowanie ulic z zaznaczonymi przejściami dla pieszych. Ruch na ulicy, skrzyżowaniu regulują elektryczne sygnalizatory świetlne. Miasteczko komunikacyjne jest  obiektem  stałym. Celem powstania tego obiektu jest nauczenie przedszkolaków podstawowych zasad bezpiecznego zachowania i  poruszania się  w ruchu komunikacyjnym. Prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Dzieci  poznają podstawowe znaki drogowe, telefoniczne numery alarmowe itp. 

Przedszkole  realizuje program profilaktyki zagrożeń zgodnie z hasłem przewodnim przedszkola:

 ,,BEZPIECZNIE i RADOŚNIE KAŻDEGO DNIA”

 

                                        

Oddział integracyjny

Od 2001 roku w naszym przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny. Uczęszczają do niego dzieci zdrowe i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W  oddziale integracyjnym zatrudnione są dwie nauczycielki – nauczyciel prowadzący   i wspomagający, prowadzący zajęcia stymulująco - terapeutyczne. Metody i formy pracy dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci zdrowych i indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 ,,Integracja to wartość, która jednoczy ludzi i uczy: samodzielności, tolerancji, opiekuńczości, odpowiedzialności za drugiego człowieka”

 

Gwiazda Nadziei

Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia zbliża nas do innych ludzi, otwiera serca i skłania do refleksji nad sobą i swoim życiem. W tym magicznym czasie stajemy się wrażliwsi na cierpienie drugiego człowieka. Bardziej niż zwykle, pragniemy obdarzyć go życzliwością, ciepłem i pomocą. Najbardziej pokrzywdzone są w tym czasie chore dzieci, które zamiast cieszyć się świętami w swoich domach, wśród bliskich, są " przykute" do szpitalnych łóżek. Jako owoc współczucia wobec takiej sytuacji narodziła się w naszym przedszkolu "Gwiazda nadziei" - akcja charytatywna, którą prowadzimy już od 8 lat. Jej celem jest pomoc finansowa dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

                        

Dzień kulinarny

W naszym przedszkolu raz w tygodniu organizowany jest w starszych grupach wiekowych  ,,Dzień kulinarny”. Dzieci uczą się samodzielnego, estetycznego przygotowania posiłku – z różnorodnych produktów (sałata, ogórek, pomidor, ser żółty, szynka, jajka, szczypiorek itp. )  komponują zdrowe i kolorowe  kanapki. Przedszkolaki uczą się kulturalnego spożywania posiłków.


Uroczystość   dziecka

 W naszym przedszkolu uroczyście obchodzimy dzień urodzin dziecka. Ten dzień jest  dla każdego przedszkolaka dniem szczególnie ważnym. Jest to „Jego dzień”.

Ten dzień związany jest również z pewnymi przywilejami , np. solenizant otrzymuje piękną kolorową koronę, zasiada na "kwiatku" poduszce, jest w tym dniu najważniejszy. Dla rozwoju dziecka ważne jest , aby czasami znalazło się ono w centrum zainteresowania. Oznacza to bowiem , że nie jest tylko jednym z wielu w grupie , lecz kimś wyjątkowym i niezastąpionym. Wzmacnia to jego wiarę w siebie.

                                                                                                 

                                                                                                

                      

Dzień otwarty w przedszkolu

Proponujemy Dzieciom i Ich Rodzicom możliwość bezpośredniego zobaczenia naszego przedszkola. Dzieci wspólnie z rodzicami mają możliwość obejrzenia sal przedszkolnych, zapoznania się z ofertą przedszkola, z pracownikami placówki. Chętne dzieci uczestniczą w zajęciach , zabawach ruchowych, rytmicznych. Wykonują  prace plastyczne, śpiewają piosenek.  Największą atrakcję jednak stanowi basen z kolorowymi kulkami oraz wielka zjeżdżalnia.

 Dzień otwarty w przedszkolu odbywa się zawsze w miesiącu marcu –

informacja dotycząca daty pod nr. tel

15-832-47-56.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 letnich

730 – 1230  - realizacja Podstawy Programowej

 

615 – 815     zabawy swobodne, zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne, praca indywidualna lub w małych grupach, 

                     ćwiczenia poranne

815 – 830      czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk

830 – 900      śniadanie

900 – 920       zajęcia dydaktyczne (dzieci 3-4 letnie)

920 – 1115    spacery, wycieczki, zabawy lub zajęcia na powietrzu, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy o charakterze sportowym (3-4 latki).  

1115 – 1130   przygotowanie do obiadu, prace porządkowe

1130 – 1200   obiad                                        

1200 – 1325  ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

1325 – 1340   przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowe

1340 – 1400  podwieczorek 

1400 - 1630   swobodne zabawy wg zainteresowań, praca indywidualna, czynności organizacyjno - porządkowe

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 letnich

730 – 1230  - realizacja Podstawy Programowej

 

615 – 815     zabawy swobodne, zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne, praca indywidualna lub w małych grupach, 

                     ćwiczenia poranne

815 – 830      czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk

830 – 900      śniadanie

900 – 930     zajęcia dydaktyczne (dzieci 5-6 letnie).

930 - 945     zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe

945 - 1015    zajęcia dydaktyczne

1015– 1115   spacery, wycieczki, zabawy lub zajęcia na powietrzu, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy o charakterze sportowym (5-6 latki).  

1115 – 1130   przygotowanie do obiadu, prace porządkowe

1130 – 1200   obiad                                        

1200 – 1325  ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

1325 – 1340   przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowe

1340 – 1400  podwieczorek 

1400 - 1630   swobodne zabawy wg zainteresowań, praca indywidualna, czynności organizacyjno - porządkowe

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska