Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Projekty Żłobka

Utworzenie Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 jest realizowane w ramach projektu „ Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”. Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działalność żłobka rozpoczęła się 7 stycznia bieżącego roku gdzie miejsce znalazło 27 dzieci. Żłobek ma na celu zapewnienie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do lat 3, natomiast dla rodziców/ opiekunów sprawujących opiekę umożliwienie powrotu na rynek pracy lub całkowite jej znalezienie. Do zadań żłobka należy zapewnienie opieki i prowadzenie działalności wychowawczej, zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich wieku i potrzeb. Stworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej wraz z kształtowaniem nawyków higienicznych. W placówce zatrudnione są 4 wykwalifikowane opiekunki dziecięce, woźna oddziałowa oraz pielęgniarka. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Organizacje dnia pracy placówki określa ramowy rozkład dnia.

                            


Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska, Renata Sierant