Nowo∂ci

Przedszkole SamorzĪdowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Karty pracy dla dzieci

W okresie kwarantanny zachÍcamy rodziców do wykorzystania materia≥ów edukacyjnych dla dzieci przygotowywanych przez nauczycielki poszczególnych grup. Zamieszczone sĪ równieŅ teksty wierszy i piosenek  do nauki na dany miesiĪc. Podane sĪ linki, gdzie znajdziecie muzykÍ do piosenek. Prosimy o ∂ledzenie strony internetowej, na której bÍdziemy zamieszczaś nowe karty pracy dla dzieci.


DostÍpno∂ś nauczycieli za po∂rednictwem ∂rodków komunikacji elektronicznej

[POBIERZ GRAFIK]

 

Grupa KOTKI - Dysk Google

 

Karty pracy dla dzieci

Pan Jacek Paciorek informuje o udostÍpnieniu swojej autorskiej strony: www.wierszedladzieci.pl   Autor posiada nieograniczone prawa autorskie do ca≥o∂ci materia≥u jak i wszystkich multimediów.

Strona ta by≥a laureatem polskiej edycji konkursu „Pozytywne tre∂ci online dla dzieci” w 2011 r. i reprezentowa≥a PolskÍ w ramach konkursu w UE. Zapraszamy Rodziców do wykorzystania  udostÍpnionych materia≥ów.


JÍzyk angielski

Biedroneczki 🐞🐞

propozycja zabaw z dzieśmi 26.06.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 22.06.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 19.06. 2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 15.06.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 08.06.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 05.06.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 01.06.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 29.05.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 25.05.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 18.05.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 11.05.-15.05.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 08.05.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 04.05.2020r.

propozycja zabaw z dzieśmi 27.04. - 30.04.2020r.

Propozycja zabaw z dzieśmi 24.04.2020r.

Propozycja zabaw z dzieśmi 20.04.2020r.

Propozycja zabaw z dzieśmi 17.04.2020r.

PamiÍtacie piosenkÍ o przeciwieŮstwach? My∂lÍ, Ņe tak! ¶piewamy g≥o∂no i pokazujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Propozycja zabaw z dzieśmi 17.04.2020r.


Dzieciaczki proponuje porannĪ gimnastykÍ! Na dobry poczĪtek dnia – Shake it out!

 

[propozycje zajÍś z angielskiego 06.04.-10.04.2020r.]

W ramach zajÍś jÍzykowych, szukacie kolorów w Waszych domach...znacie poniŅsze piosenki, dlatego to zadanie napewno sie sprawi Wam Ņadnego problemu.Dodatkowo przesy≥am kartÍ pracy, stwórzcie cudownego motylka :):):)

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=i+see+something+pink

file:///C:/Users/Lenovo.ideapad/Downloads/color-by-number%20(2).pdf


#Piosenka z j.angielskiego na jutrzejsze zajÍcia jÍzykowe! Wpada w 👂, liczÍ, Ņe siÍ spodoba😊 Pozdrawiam, AK #zostaŮwdomu

https://youtu.be/EULQrI3aVik   5-6 latki

https://youtu.be/wCfWmlnJl-A   3-4 latki

 

Grupa S≥oneczka

[propozycja zabaw z dzieckiem 26.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 25.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 24.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 23.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 22.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 19.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 18.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 17.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 16.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 15.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 12.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 10.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 09.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 08.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 05.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 04.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 03.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 02.06.2020r.]

DzieŮ Dziecka - spektakle teatralne

[propozycja zabaw z dzieckiem 01.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 29.06.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 28.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem 27.05.2020r.]

OG£OSZENIE WAĮNE!

[propozycja zabaw z dzieckiem 26.05.2020r.]

ANKIETA DO RODZICÓW

[propozycja zabaw z dzieckiem 25.05.2020r.]

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

[propozycja zabaw z dzieckiem 22.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 21.05.2020r.]

Bohaterowie programu "Psi Patrol" nagrali dla przedszkolaków piosenkÍ o tym, jak dbaś o higienÍ i swoje bezpieczeŮstwo w czasie pandemii koronawirusa.

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=JD7VG9rKhgg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ZbJWLGPgmGZ6eRfUpePHSOgrDZihGcjUoF_CVmPlh4ps71eyxvwhPTQ8

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 20.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 19.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 18.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 15.05.2020r.]

Ankieta do Rodziców

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 14.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 13.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 12.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 11.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 08.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 07.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 06.05.2020r.]

[Propozycja zabaw z dzieckiem w domu 05.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 04.05.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 30.04.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 29.04.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 28.04.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckiem w domu 27.04.2020r.]

[propozycja zabaw z dzieckem w domu 20 .04. - 24. 04.2020r.]

[propozycje zabaw z dzieckiem w domu 14.04. - 17.04.2020r.]

[propozycje zabaw z dzieckim w domu  06.04. - 10.04.2020r.]

[propozycje zabaw z dzieckiem w domu 30.03. - 03.04.2020r.]

[propozycje zabaw z dzieckiem w domu 25.03. - 27.03. 2020r.]

[karty pracy 2]

[karty pracy 1]

[karty pracy]

[wiersz i piosenka do nauki na miesiĪc marzec]

RYTMIKA

[4 LATKI - X TYDZIE—]

[4 LATKI - IX TYDZIE—]

[4 - LATKI - VIII TYDZIE—]

[4- LATKI - VII TYDZIE—]

[4 - LATKI - VI TYDZIE—]

[4 - LATKI -  V TYDZIE—]

[4 - LATKI - IV TYDZIE—]

[ 4 - LATKI - III TYDZIE—]

link do piosenki ZAJ°C:   https://drive.google.com/open?id=12XN3Pj_37aAFMo3VWG-K0nfBcSxEpo6P

[4-LATKI - II TYDZIE—]

[4-LATKI- I TYDZIE—]

Grupa Biedronki

[propozycja pracy z dzieckiem - 26.06.2020r.]

Foto - relacja z pracy zdalnej "Biedroneczek" link poniŅej

https://drive.google.com/drive/folders/1Aau67J_A4qFXlROZZDW6Uh2rKg7U6XRv?usp=sharing

[propozycja pracy z dzieckiem - 25.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 24.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 23.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 22.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 19.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 18.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 17.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 16.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 15.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 12.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 10.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 09.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 08.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 05.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 04.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 03.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 02.06.2020r.]

DzieŮ Dziecka - spektakle teatralne

[propozycja pracy z dzieckiem - 01.06.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 29.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieckiem - 28.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 27.05.2020r.]

OG£OSZENIE WAĮNE!

[propozycja pracy z dzieśmi - 26.05.2020r.]

ANKIETA DO RODZICÓW

[propozycja pracy z dzieśmi - 25.05.2020r.]

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

[propozycja pracy z dzieśmi - 22.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 21.05.2020r.]

Bohaterowie programu "Psi Patrol" nagrali dla przedszkolaków piosenkÍ o tym, jak dbaś o higienÍ i swoje bezpieczeŮstwo w czasie pandemii koronawirusa.

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=JD7VG9rKhgg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ZbJWLGPgmGZ6eRfUpePHSOgrDZihGcjUoF_CVmPlh4ps71eyxvwhPTQ8

[propozycja pracy z dzieśmi - 20.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 19.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 18.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 15.05.2020r.]

Pro∂ba do Rodziców

Ankieta do Rodziców

[propozycja pracy z dzieśmi - 14.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 13.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 12.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 11.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 08.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 07.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 06.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 05.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 04.05.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 30.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 29.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 28.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 27.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 24.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 23.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 22.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 21.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 20.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 17.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 16.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 15.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi  - 14.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 10. 04. 2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 09.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 08.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 07.04.2020r.]

[Moc pochwa≥ - Jak konstruktywnie chwaliś dziecko]

[propozycja pracy z dzieśmi - 06.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 03.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 02.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 01.04.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi- 31.03.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 30.03.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 27.03.2020]

[propozycja pracy z dzieśmi - 26.03.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi - 25.03.2020r.]

[karty pracy 2]

[karty pracy 1]

[karty pracy]

[wiersz i piosenka do nauki  na miesiĪc marzec]

RYTMIKA

[5 LATKI - X TYDZIE—]

[5 LATKI - IX TYDZIE—]

[5 - LATKI - VIII TYDZIE—]

[5- LATKI - VII TYDZIE—]

[5 LATKI - VI TYDZIE—]

[5 - LATKI - V TYDZIE—]

[5 - LATKI - IV TYDZIE—]

[5 - LATKI - III TYDZIE—]

[5 - LATKI - II TYDZIE—]

[5 - LATKI - I TYDZIE—]


 


 

Grupa Pszczó≥ki

FOTO - RELACJA z pracy zdalnej w grupie PSZCZÓ£KI

https://drive.google.com/open?id=1Bhkgftkqo8ZLF0ZUnhjA6CjzDCopoQA2

DziÍkujemy Dzieciom, Rodzicom za zaangaŅowanie, pracÍ i wytrwa≥o∂ś.

Pozdrawiamy

BoŅena Bera∂, Wioletta Szaraniec


[propozycja pracy z dzieśmi - Wiosna 1]

[karty pracy 1]

[karty pracy]

[wiersz i piosenka do nauki na miesiĪc marzec]

RYTMIKA

[6-LATKI - I TYDZIE—]

Grupa Smerfy

[propozycja pracy z dzieśmi 27.03.2020r.]

[propozycja pracy z dzieśmi 25-26.03.2020r]

[karty pracy 2]

[karty pracy 1]

[karty pracy]

[wiersz i piosenka do nauki na miesiĪc marzec]

RYTMIKA

[6-LATKI - I TYDZIE—]

Grupa Kotki

[Propozycja pracy z dzieckiem w domu]

[Propozycja pracy z dzieckiem w domu]

[Propozycja pracy z dzieckiem w domu]

https://www.youtube.com/watch?v=sp-hXpPD4BU

https://www.youtube.com/watch?v=5plViZHNPzY

https://www.youtube.com/watch?v=9ABKbhjqLlg

linki do s≥uchowisk dla dzieci

[propozycja zabaw ruchowych z dzieśmi]

[propozycja pracy z dzieckiem w domu]

[karty pracy 2]

[karty pracy 1]

[karty pracy]

[wiersz i piosenka do nauki na miesiĪc marzec]

RYTMIKA

[3-LATKI II  TYDZIE—]

[3-LATKI I TYDZIE—]

Propozycje zabaw sensorycznych dla dzieci od 3 lat

Biedroneczki 🐞🐞🐞
W ramach zajÍś jÍzykowych, szukamy kolorów w Waszych domkach. LiczÍ, Ņe napewno jakie∂ uda siÍ Wam odszukaś 🙂
Link do piosenki poniŅej:

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
Prowadzenie strony: GraŅyna Ostrowska