Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Zajęcia dodatkowe

Terminarz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020-2021

Rytmika :

Środa 10.00-12.00

Religia:

WTOREK 12.30-13.30

CZWARTEK 12.30-13.30

Kółko plastyczne:

Poniedziałek 12.00-13.00 

Kółko matematyczne:

Piątek 12.00 - 13.00

Zajęcia logopedyczne:

( dla dzieci wymagających wspomagania)

Logorytmika:

1 raz w miesiącu, w każdej grupie

 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna:

( dla dzieci wymagających wspomagania)

 Terapia pedagogiczna, SI, zajęcia rozwijające zainteresowania 

Rewalidacja:

( dla dzieci wymagających wspomagania)

Trening umiejętności społecznych, terapia logopedyczna, terapia tyflopedagogiczna, ćwiczenia relaksacyjne 

Rytmika 

Podczas zajęć rytmiki dzieci biorą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, którym towarzyszy muzyka grana na pianinie, gitarze przez nauczyciela. Ćwiczenia mają zarówno charakter ruchowo-koordynacyjny jak i pamięciowy. Dzieci utrwalają piosenki dobierane do różnych okazji oraz obecnej pory roku. Zajęcia prowadzi pani Magdalena Mazurek.


Religia

Zajęcia z religii prowadzi siostra Wioletta Okła. Odbywają się w grupach dzieci 5-6 latków dwa razy w tygodniu. Na zajęciach dzieci uczą się krótkich modlitw, słów i melodii piosenek - wyrażania ich gestem, kolorują ilustracje związane z tematem katechezy.

Zajęcia logopedyczne

Mowa, czyli porozumiewanie językowe najintensywniej rozwija się u dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtuje się wówczas wymowa, struktury językowe, bogaci słownictwo. Terapia logopedyczna prowadzona w przedszkolu ma na celu kształtowanie i rozwijanie komunikacji słownej poprzez stosowanie ćwiczeń i zabaw oddechowych, usprawniających narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne usprawniające poprawną wymowę poszczególnych głosek, wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa. Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Dorota Brzostowska.

Gallery Error

   

  Terapia pedagogiczna

   Zajęcia prowadzi pani  Renata Łukasiewicz

  Terapia pedagogiczna obejmuje  pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

  Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka,
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki,
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

   Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

  Zajęcia stymulują rozwój dzieci w sferze społeczno-emocjonalnej. Stosowane gry, zabawy i ćwiczenia mają na celu: poprawić rozumienie emocji, rozwinąć empatię oraz nauczyć norm, ale też uczyć określonych zachowań społecznych i zwiększyć samodzielność dzieci. Prowadząca: Renata Sierant


  Terapia Integracja Sensoryczna

  W zajęciach z integracji sensorycznej bazuje się na wewnętrznej potrzebie ruchu u dzieci i naturalnej tendencji do poszukiwania różnorodnych bodźców zmysłowych z otoczenia. Dzięki indywidualnie dobranym ćwiczeniom optymalizuje się poziom pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego poprzez zmniejszanie lęku przed  określonymi bodźcami sensorycznymi. Prowadząca : Renata Sierant.


  Kółko matematyczne w przedszkolu 2020/2021

  Dzieci z grupy „Pszczółki'' i ,,Biedronki" uczestniczą także w nieodpłatnych zajęciach  z edukacji matematycznej. W czasie tych zajęć przedszkolaki przeliczają na konkretach, utrwalają znaki graficzne liczb, porównują, klasyfikują przedmioty, uczą się kodowania, logicznego myślenia i współdziałania w grupie. Zajęcia prowadzi pani Renata Łukasiewicz.


  Kółko plastyczne w przedszkolu 2020/2021

  Od września w  przedszkolu dzieci z grupy ,,Pszczółki'' i ,,Biedronki" uczestniczą   w nieodpłatnych zajęciach plastycznych. Podczas zajęć przedszkolaki poznają różne techniki plastyczne, rozwijają się artystycznie,  usprawniają małą motorykę, jak również dobrze się bawią. Wykonane prace nawiązują do aktualnej pory roku, uroczystości i zainteresowań dzieci. Zajęcia prowadzi pani Renata Łukasiewicz.

  Kółko plastyczne w przedszkolu 2019/2020

  Kółko plastyczne w przedszkolu 2018/2019

   

  Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska, Renata Sierant