Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Działania w OMEP

 

Działania naszego Przedszkola w ramach OMEP

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju.

OMEP wyznaczył Edukację dla Zrównoważonego Rozwoju (ESD), jako główny projekt na nadchodzące lata. OMEP we wszystkich krajach wyznaczył działania  mające na celu kształcenie świadomości ekologicznej, przeprowadzenia wywiadów z dziećmi w ramach tego projektu oraz  rozszerzenia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju go na cały świat.

1. Przedszkole Samorządowe nr 6 uczestniczyło w zebraniu informacji dotyczących dziecięcych myśli, komentarzy i interpretacji logo Kongresu:,


                                                                     


 oraz propagowało  świadomość  wśród nauczycieli i dzieci Edukację  dla Zrównoważonego Rozwoju.

 Na wniosek Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

2. Od 2012 r nasze  przedszkole wspólnie z Filią Przedszkola Samorządowego nr 1 jest organizatorem dla chętnych placówek miejskich Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka na rynku Sandomierza. Celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji przedszkolnej oraz podniesienie rangi najniższego szczebla edukacji.

2020/2021

 

2019/2020

 

2018/2019

 

2017/2018

 

 

 

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska