Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Akcje charytatywne i społ.

"Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,

lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi" 

                                          Jan Paweł II

 

Akcje  charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

DLATEGO  CHĘTNIE UCZESTNICZYMY I WŁĄCZAMY SIĘ W TAKIE AKCJE, JAK:


                               Zainicjowana przez nauczycielki z naszego przedszkola

AKCJA CHARYTATYWNA „GWIAZDA NADZIEI – OD NAS DLA HOSPICJUM”

                                                         

Od 13 lat w naszym przedszkolu w grudniu odbywa się kiermasz  ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez nauczycielki przedszkola -  różnorodne choinki, stroiki, aniołki, świeczniki itp. mający na celu zbiórkę  środków finansowych  na pomoc nieuleczalnie chorym pacjentom Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.                                                                               

CEL AKCJI:

- kształtowanie u przedszkolaków wrażliwości emocjonalnej, umiejętności dzielenia się z potrzebującymi,

- stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym dzieciom

- integrowanie przedszkola ze środowiskiem

 

 AKCJA CHARYTATYWNA  „ZAKRĘCONA AKCJA”

                                                                                          

CEL AKCJI:

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II nasze przedszkole zainicjowało akcję zbiórki plastikowych nakrętek w sandomierskich przedszkolach z przeznaczeniem na podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie, które jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zbiórka plastikowych nakrętek ma na celu nie tylko pomoc hospicjum, ale również  uczy dzieci troski o drugiego człowieka. Nakrętka to tak niewiele, a tak duże ma znaczenie.

„Zakręcona Akcja” dla Hospicjum im. Małego Księcia w naszym przedszkolu trwa nadal, zbieramy nakrętki na następny obfity transport. 

 

AKCJA OGÓLNOPOLSKA „GÓRA GROSZA" 

                                                                                           

CEL AKCJI:

 

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

 

 

INICJATYWA EDUKACYJNO – CHARYTATYWNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY

"POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE W SUDANIE - WODA TO ŻYCIE,  MAKULATURA NA MISJE"

                                                          

CEL AKCJI:

- akcja edukacyjna na temat wykorzystania surowców wtórnych (makulatury),

  w celu zbierania środków na budowę studni w Sudanie,

- włączenie jak największej grupy dzieci, rodziców, nauczycieli na rzecz propagowania pomocy

  mieszkańcom Sudanu;

 

AKCJA OGÓLNOPOLSKA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

                                                            

CEL AKCJI:

- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym.

- Kształtowanie bezpiecznych  zachowań  dzieci.

- Przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania.

- Ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym.

- Kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i policjanta postrzeganego jako przyjaciela dziecka,

  osoby godnej zaufania.

 

AKCJA OGÓLNOPOLSKA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

                                                                        

CEL AKCJI:

- Wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką

- Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich

- Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów

- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

 

AKCJA EKOLOGICZNA    „ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE”

                                                                                                

CEL AKCJI:

Ochrona najbliższego środowiska i życia organizmów żywych, baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym metale ciężkie. Odzyskanie baterii i ich przetworzenie jest możliwe po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych.

 

 

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska