Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Realizowane programy
Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Sandomierzu na rok szkolny 2020/2021

"Program wychowania przedszkolnego"  - Autor: Wiesława  Żaba - Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program edukacji przedszkolnej przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.


"Dbam o swoje bezpieczeństwo"

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa uwzględnia wiele działań, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Realizacja programu umożliwia wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

"Programy terapeutyczne dla dzieci z deficytami edukacyjno-społecznymi"

Jedną z form pomocy dzieciom są oddziaływania terapeutyczne. Działania te mają na celu organizowanie doświadczeń korekcyjnych umożliwiających rozładowanie napięć, zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób. Nadrzędnym celem terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka. Działania mające na celu usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły oraz korygowanie deficytów.

,, Przedsiębiorczy Przedszkolak

Program przeznaczony jest dla dzieci 5,6 letnich. Celem  głównym  jest rozwijanie przedsiębiorczości u dzieci w wieku przedszkolnym. Celami szczegółowymi są : poznanie świata na podstawie doświadczenia i eksperymentowania, kształtowanie nawyku właściwego gospodarowania pieniędzmi, wdrażanie do oszczędzania, rozwijanie zdolności do prawidłowego radzenia sobie w nowych sytuacjach. Dzięki programowi dzieci poznają wartości takie jak uczciwość, przyjaźń, prawdomówność, tolerancja, gotowość niesienia pomocy. Program autorski Jolanty Łukawskiej.

,, Sprawne ręce”

Program autorski  z terapii ręki dla dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez: Renatę Sierant i  Renatę Łukasiewicz. Opracowany program ma kształtować aktywność ruchową, czynności manualne, zachęcać do rysowania, pisania, malowania, uczyć poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, kształtować prawidłową postawę podczas prac przy stolika, stania, siedzenia, leżenia itp. Celami głównymi jest uprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych,  usprawnianie samodzielności dziecka, rozwijanie komunikacji i interakcji społecznych.

 


Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska, Renata Sierant