Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Realizowane programy
W naszym przedszkolu  realizowane są programy własne opracowane przez nauczycielki przedszkola:

"Program wychowawczy"
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społecznosci przedszkolnej tj.dzieci, rodziców, środowiska i pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze i kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.
Rodzice mają prawo do wyrażania opinii dotyczących programu wychowawczego oraz dokonywania zmian.

"Dbam o swoje zdrowie"
Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa uwzględnia wiele działań, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Realizacja programu umożliwia wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

"Programy terapeutyczne dla dzieci z deficytami edukacyjno-społecznymi"
Jedną z form pomocy dzieciom są oddziaływania terapeutyczne. Działania te mają na celu organizowanie doświadczeń korekcyjnych umożliwiających rozładowanie napięć, zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób. Nadrzędnym celem terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka. Działania mające na celu usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły oraz korygowanie deficytów.


Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska, Renata Sierant