Nowości
 
Strona główna

      


            Od   1 lutego 2018 r. rozpoczyna się nabór dzieci

                  do przedszkola na rok szkolny 2018/2019


Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami do nabycia w przedszkolu, 

lub na stronie internetowej przedszkola pod linkiem: "Dokumenty do pobrania"

Termin składania wniosków  do    28.02.2018r.

Wymagane dokumenty:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO Z OFERTY PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZATRUDNIENIU, POBIERANIU NAUKI, WPISIE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA Z PRZEDSZKOLA


Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska